Enkel indien u zich bij ons aanmeldt als lid(scholier) of als werknemer verzamelen wij persoonsgegevens. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit ons bestand te verwijderen.

De huiswerkcoaches die voor ons werken geven vanuit hun expertise antwoord op huiswerkvragen van middelbare scholieren. Wij houden de het werk van onze huiswerkcoaches scherp in de gaten houden. Ook houden wij toezicht op de chats tussen de huiswerkcoaches en de scholieren. Wij hopen dat onze online huiswerkhulp zo een goede bijdrage levert aan de prestaties van middelbare scholieren. Dit houdt echter niet in dat wij verantwoordelijk zijn voor prestaties van middelbare scholieren die van onze diensten gebruikmaken.

De informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld, maar Questa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

De informatie op deze site kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht van deze site berust bij Questa of bij derde welke met toestemming de afbeeldingen beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Questa.